Điều 1: Ngonlua.com cam kết không làm lộ thông tin cá nhân, tổ chức liên quan.

Điều 2: Mọi hoạt động trên nền tảng ngonlua.com đều phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.